بایگانی‌های خارجی | خبر افلاک
قیمت روز خودرو در ۲۳ خرداد ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

قیمت روز خودرو در ۲۳ خرداد

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش متوسط ۳ میلیون تومانی همراه است.

قیمت روز خودرو در ۱۷ خرداد ۱۷ خرداد ۱۴۰۰

قیمت روز خودرو در ۱۷ خرداد

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات هفته گذشته با ثبات نسبی همراه است.

قیمت روز خودرو در ۱۳ خرداد ۱۳ خرداد ۱۴۰۰

قیمت روز خودرو در ۱۳ خرداد

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با افزایش متوسط ۲ میلیون تومانی همراه است.

قیمت روز خودرو در ۱۲ خرداد ۱۲ خرداد ۱۴۰۰

قیمت روز خودرو در ۱۲ خرداد

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با تغییرات جزئی همراه است.

قیمت روز خودرو در نهم خرداد ۰۹ خرداد ۱۴۰۰

قیمت روز خودرو در نهم خرداد

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با افزایش متوسط ۲ میلیون تومانی همراه است.

قیمت روز خودرو در ششم خرداد ۰۶ خرداد ۱۴۰۰

قیمت روز خودرو در ششم خرداد

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با افزایش متوسط یک میلیون تومانی همراه است.

قیمت روز خودرو در پنجم خرداد ۰۵ خرداد ۱۴۰۰

قیمت روز خودرو در پنجم خرداد

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با تغییر اندک همراه است.

قیمت روز خودرو در چهارم خرداد ۰۴ خرداد ۱۴۰۰

قیمت روز خودرو در چهارم خرداد

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با افزایش متوسط ۲ میلیون تومانی همراه است.

قیمت روز خودرو در دوم خرداد ۰۲ خرداد ۱۴۰۰

قیمت روز خودرو در دوم خرداد

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز باثبات نسبی همراه است.

قیمت روز خودرو در یکم خرداد ۰۱ خرداد ۱۴۰۰

قیمت روز خودرو در یکم خرداد

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات هفته گذشته باثبات نسبی همراه است.