بایگانی‌های سکه | خبر افلاک
نرخ طلا و سکه افزایشی شد؛ سکه ۱۰ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
قیمت طلا و سکه در ۲۳ خرداد؛

نرخ طلا و سکه افزایشی شد؛ سکه ۱۰ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بر اساس نرخ اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران ۱۰ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان است.

سکه ۱۰ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان شد ۲۱ خرداد ۱۴۰۰
قیمت طلا و سکه در ۲۱ خرداد؛

سکه ۱۰ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان شد

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بر اساس نرخ اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران ۱۰ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان است.

تغییر ناچیز نرخ سکه و طلا؛ سکه ۱۰ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان شد ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
قیمت طلا و سکه در ۱۹ خرداد؛

تغییر ناچیز نرخ سکه و طلا؛ سکه ۱۰ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان شد

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بر اساس نرخ اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران ۱۰ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان است.

افزایش ناچیز نرخ سکه و طلا در بازار؛ سکه ۱۰ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان شد ۱۷ خرداد ۱۴۰۰
قیمت طلا و سکه در ۱۷ خرداد؛

افزایش ناچیز نرخ سکه و طلا در بازار؛ سکه ۱۰ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان شد

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بر اساس نرخ اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران ۱۰ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان است.

سکه ۱۰ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان شد ۱۴ خرداد ۱۴۰۰
قیمت طلا و سکه در ۱۴ خرداد؛

سکه ۱۰ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان شد

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بر اساس نرخ اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران ۱۰ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان است.

کاهش ناچیز نرخ سکه و طلا در بازار؛ سکه ۱۰ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان شد ۱۳ خرداد ۱۴۰۰
قیمت طلا و سکه در ۱۳ خرداد؛

کاهش ناچیز نرخ سکه و طلا در بازار؛ سکه ۱۰ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان شد

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بر اساس نرخ اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران ۱۰ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان است.

روند نزولی طلا و سکه در بازار؛ سکه ۱۰ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان شد ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
قیمت طلا و سکه در ۱۲ خرداد؛

روند نزولی طلا و سکه در بازار؛ سکه ۱۰ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان شد

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بر اساس نرخ اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران ۱۰ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان است.

طلا و سکه بر مدار افزایش قیمت؛ سکه ۱۰ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان شد ۰۹ خرداد ۱۴۰۰
قیمت طلا و سکه در نهم خرداد؛

طلا و سکه بر مدار افزایش قیمت؛ سکه ۱۰ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان شد

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بر اساس نرخ اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران ۱۰ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان است.

نرخ طلا و سکه افزایش یافت؛ سکه ۱۰ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان ۰۸ خرداد ۱۴۰۰
قیمت طلا و سکه در هشتم خرداد؛

نرخ طلا و سکه افزایش یافت؛ سکه ۱۰ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بر اساس نرخ اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران ۱۰ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان است.

سکه ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شد ۰۷ خرداد ۱۴۰۰
قیمت طلا و سکه در هفتم خرداد؛

سکه ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شد

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بر اساس نرخ اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.