کارشناس هواشناسی لرستان گفت: از امروز تا اواسط هفته آینده جوی پایدار همراه با ابرناکی و وزش باد در استان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبر افلاک ، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: ازامروز تا اواسط هفته آینده جوی آرام و پایدار و همراه با افزایش ابر و گاهی سرعت وزش باد عصر گاهی پیش بینی می‌شود.
بهمن محمدی مقدم افزود: برای امروز احتمال غبار آلود بودن برخی مناطق استان به همراه و کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

به گفته کارشناس هواشناسی  استان تا دو روز آینده دما‌ها تغییرات محسوس نخواهند داشت.

  • منبع خبر : خبرنگاران جوان