ابرناکی و وزش شدید باد تا دو روز آینده مهمان آسمان استان است.

به گزارش خبر افلاک ، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: برای روزهای شنبه و یکشنبه افزایش پوشش ابر و افزایش سرعت وزش باد تا بازه قابل ملاحظه پیش بینی می شود.

 زینب اکبری افزود: همچنین امروز در برخی نواحی باد خیز نقاط استان سرعت وزش باد به بازه نسبتا شدید تا شدید لحظه ای خواهد رسید.

 به گفته کارشناس هواشناسی استان برای نقاطی از استان خیزش گرد و غبار همراه با کاهش میدان دید افقی دور از انتظار نخواهد بود.

 دماهای روزانه امروز و فردا کاهش می یابد.

  • منبع خبر : خبرنگاران جوان