پاپی، پارادوومیدانی کار لرستانی رکورد جهانی را شکست.

به گزارش خبرافلاک ، در راستای برگزاری مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی کشور «امان‌الله پاپی» با ثبت رکورد ۵۱.۸۵ متر در پرتاب نیزه، رکورد جهان و آسیا را شکست.

در این مسابقات همچنین میلاد رمضانی در کلاس ۲۰ با ثبت رکورد ۴۹.۰۷ ثانیه در دوی ۴۰۰ متر، رضا حاتمی در کلاس ۳۸ ماده ۴۰۰ متر با ثبت رکورد ۵۲.۱۲ و عرفان رضایی در ماده پرتاب نیزه با ثبت رکورد ۲۸.۰۵ متر رکورد آسیا را شکستند.

در بخش بانوان نیز، الناز دارابیان در ماده پرتاب دیسک با ثبت رکورد ۱۴.۶۵ متر رکورد جهان و آسیا را شکست.

  • منبع خبر : سفیر افلاک