معاون سیاسی استانداری لرستان در حاشیه دومین جلسه شورای راهبردی عفاف و حجاب استان گفت: برخورد با اصناف متخلف که به موضوع عفاف و حجاب خیلی اهمیت نمی‌دهند، از جمله مصوبات این جلسه بود.

به گزارش خبر افلاک ، مجید منعمی معاون سیاسی استانداری لرستان در حاشیه دومین جلسه شورای راهبردی عفاف و حجاب لرستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این جلسه با حضور دستگاه‌های اجرایی مختلف برگزار شد.

او بیان کرد: برخورد با اصناف متخلف که به موضوع عفاف و حجاب خیلی اهمیت نمی‌دهند، از جمله مصوبات این جلسه بود.

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری لرستان تدوین برنامه در فضای دانشگاه برای افکارسازی را از دیگر مصوبات مهم دومین جلسه شورای راهبردی عفاف و حجاب استان عنوان کرد.

منعمی بیان داشت: در این جلسه تکلیفی بر عهده دانشگاه‌های استان گذاشته شد که در فضای دانشگاه افکارسازی بهتری نسبت به عفاف و حجاب صورت بگیرد تا بتوان فضا را از بعد فرهنگی و ایجابی مدیریت کنیم.

  • منبع خبر : خبرنگاران جوان