مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: نباید در بازرسی‌ها حقی از کارگر یا کارفرما ضایع شود.

به گزارش خبر افلاک ، علی جهانی در جمع بازرسان کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان با بیان اینکه در بازرسی‌ها نباید در حق کارگر یا کارفرما اجحافی صورت گیرد، افزود: نقش بازرسین کار در کاهش حوادث و ارتقای سطح ایمنی واحد‌های کارگری بسیار تاثیرگذار است.

وی با بیان اینکه بازرسان کار سفیران سلامت این اداره کل در کارخانجات، کارگاه‌های تولیدی و صنعتی، ساختمان‌ها و ابنیه، واحد‌های کارگری بوده که با آموزش‌ها و تذکرات به موقع در پیشگیری از حوادث کار تاثیرگذار هستند، بر رعایت اجرای قانون و توجه به نکات ایمنی و حفاظتی در بازرسی‌ها تاکید کرد و گفت: در بازرسی از واحد‌های تولیدی، صنعتی، ساختمان‌ها و… نقاط حادثه پذیر و موارد عدم رعایت ایمنی کارگران و واحد‌های کارگری شناسایی شده و در اجرای قانون با هیچکس تعارف نداشته باشند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان به تاکید بر اینکه نباید در بازرسی‌ها حقی از کارگر یا کارفرما ضایع شود، تصریح کرد: با توجه به فرا رسیدن پایان سال و پرداخت کامل حقوق و دستمزد کارگران بازرسان کار وضعیت پرداخت حقوق به نیرو‌های کار را بررسی و در این خصوص اهتمام بیشتری شود و با جدیت این مسئله مهم را پیگیری کنند.

  • منبع خبر : خبرنگاران جوان