مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: سمندر به عنوان یک نماد جانوری و معرف استان در حوزه تنوع زیستی به شمار می‌رود.

به گزارش خبر افلاک ، علی سالاروند با اشاره به اینکه سمندر به عنوان یک نماد جانوری و معرف لرستان در حوزه تنوع زیستی به شمار می‌رود، بر تلاش مضاعف جهت حفاظت از این گونه نادر و ارزشمند تاکید کرد.

وی گفت: با توجه به برنامه‌های چند سال گذشته خوشبختانه قاچاق سازماندهی شده این گونه بر اساس تائید سازمان حفاظت محیط زیست کشور کاهش چشمگیری داشته است.

سالاروند افزود: با عنایت به شناسایی زیستگاه‌های جدید گونه سمندر لرستانی، باید اقدامات حفاظتی جهت صیانت از این گونه افزایش یابد و در این راستا از ظرفیت همه دستگاه‌ها و ارگان‌ها و سمن‌های محیط زیستی باید استفاده کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان بحث آموزش جوامع محلی را در حفظ و حراست از این گونه بسیار مؤثر دانست و ادامه داد: می‌توان برای آموزش همگانی از ظرفیت دانشگا‌ها و تشکل‌های مردم نهاد زیست محیطی استفاده کرد.

  • منبع خبر : خبرنگاران جوان