سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در کشور آغاز شده و سهم لرستان در این پویش ملی سالانه ۷ و نیم میلیون نهال است.

به گزارش خبر افلاک ، سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری لرستان گفت: طرح مردمی کاشت نهال هموطنان با سراسر کشور در لرستان آغاز شد.

حسین میرزایی با اشاره به طرح مردمی کاشت یک میلیارد نهال در کشور گفت: سهم لرستان تولید سالانه ۷ و نیم میلیون درخت است که با یاری دستگاه‌های اجرایی مختلف تولید و توسط مردم کاشته خواهد شد.

میرزایی افزود: بر اساس این طرح و در طی بازه زمانی چهارساله حدود ۳۰ میلیون درخت در لرستان کاشته خواهد شد.

سعید یوسفوند از کارشناسان منابع طبیعی استان لرستان گفت: در حال حاضر در بخش دولتی حدود یک میلیون و ۳۰۰ نهال تولید و توزیع کردیم.

هم اکنون ۵ نهالیستان جنگلی به مساحت ۴۰ هکتار در لرستان وجود دارد که اگر یک چهارم آن به کاشت نهال گلدانی اختصاص یابد سالانه ۶ میلیون اصله نهال می‌توان تولید کرد.

  • منبع خبر : خبرنگاران جوان