کارشناس هواشناسی لرستان گفت: میانگین بارش‌ها در لرستان از ابتدای سال زراعی تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبر افلاک ، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: میانگین بارش استان از ابتدای سال زراعی تاکنون ۲۷۸ میلی متر بوده که نسبت به سال گذشته ۹ درصد افزایش و نسبت به میانگین بلندمدت در مدت مشابه ۸ درصد کاهش داشته است.

کامران حقی آبی افزود: بیشترین میزان بارش در بین مراکز شهرستان‌ها به شهر دورود با ۲۸۳ میلی متر و کمترین به شهر کوهدشت با ۲۰۷ میلی متر اختصاص دارد.

  • منبع خبر : خبرنگاران جوان