مدیرکل بازرسی لرستان با اشاره به راه اندازی سامانه شفافیت در شهرداری های استان گفت: به صورت پایلوت در 2 شهرستان بروجرد و الیگودرز این سامانه راه اندازی شده و در صورت تکمیل تمامی اقدامات مهندسین ناظر و مامورین شهرداری تنها از طریق سامانه انجام خواهد شد.

سعید رازانی در گفت و گو با خبر افلاک، با اشاره به راه اندازی سامانه شفافیت در شهرداری های لرستان، اظهار داشت: در خصوص راه اندازی سامانه ثبت گزارشات برای مهندسین ناظر ساختمان و همچنین ثبت اقدامات ماموران شهرداری در ارتباط بین شهرداری و نظام مهندسی به صورت الکترونیکی مراحل پایانی آن در ۲ شهرستان بروجرد و الیگودرز در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: به صورت پایلوت در ۲ شهرستان مذکور این سامانه راه اندازی شده و در صورت تکمیل تمامی اقدامات مهندسین ناظر و مامورین شهرداری تنها از طریق سامانه انجام خواهد شد.

مدیرکل بازرسی لرستان از برخورد قانونی با مهندسین ناظر و مامورین شهرداری در صورت هرگونه قصور و کوتاهی خبر داد.

انتهای پیام/

  • منبع خبر : خبر افلاک