استاندار لرستان گفت:۴۰ هزار نفر در این استان متقاضی دارای شرایط نهضت ملی مسکن هستند.

به گزارش خبر افلاک، فرهاد زیویار استاندار لرستان درجلسه پایش نهضت ملی مسکن اظهار داشت: بر اساس گزارش اداره کل راه و شهرسازی استان برای تأمین زمین همه ۴۰ هزار نفر متقاضی واجد شرایط حدود ۱۰۰۰ هکتار زمین مورد نیاز است که از این مقدار حدود ۲۰۰ هکتار تامین و عملیات آماده‌سازی، تسطیح، تهیه طرح و ساخت واحد‌ها در این اراضی آغاز شده است.

او افزود: همچنین در مراکز شهرستان‌های استان حدود ۸۶۰ هکتار زمین دیگر شناسایی شده که اقدامات مقدماتی برای بهره برداری از این اراضی آغاز و مقرر شد بصورت مستمر این اقدامات پیگیری شود.

استاندار لرستان عنوان کرد: اقدامات مذکور شامل پیگیری معارضین، اخذ اسناد، الحاق به شهر ها، تهیه طرح و اخذ مجوزات قانونی مورد نیاز است.

او گفت: در این جلسه مقرر شد در ۱۶ شهر کوچک دیگر که از توابع شهرستان‌های استان هستند کار شناسایی اراضی ملی در مجاور این شهر‌ها و الحاق به شهر‌ها و استفاده از این اراضی در تأمین زمین متقاضیان مسکن طی برنامه مستمر پیگیری شود.

استاندار لرستان افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان نیز مکلف شد زمین‌های موجود در مجاورت روستا‌های استان را احصاء و آمار و ارقام آن‌ها را برای اقدامات قانونی بعدی اعلام کند.

  • منبع خبر : خبرنگاران جوان