مدیرکل هواشناسی لرستان گفت: ورود سامانه بارشی و کاهش دمای هوا برای اواسط هفته جاری در استان پیش بینی می شود.

به گزارش خبر افلاک ، بهروز مرادپور گفت: آسمان استان تا امروز ظهر صاف و آرام است و از امشب تا صبح روز سه شنبه احتمال بارش های خفیف و پراکنده در برخی نقاط به ویژه مناطی از شمال، شرق و مرکز استان پیش بینی می شود.

وی اظهار داشت:‌ از سه شنبه شب تا روز پنجشنبه با ورود سامانه بارشی به استان، بارش هایی با شدت و ضعف و به شکل برف و باران در بیشتر نقاط خواهیم داشت.

  • منبع خبر : خبرنگاران جوان