رهبران با اشاره به دیپلماسی منطقه ای تهران_بغداد، گفت: سفر محمد شیاع سودانی نخست وزیر کشور عراق به تهران از ابعاد مختلفی حائز اهمیت است، چنین سفری یک پیروزی مهم، هم برای عراق و هم برای ایران است.

به گزارش خبرافلاک، سفر محمد شیاع سودانی نخست وزیر کشور عراق به تهران از ابعاد مختلفی حائز اهمیت است، چنین سفری یک پیروزی مهم، هم برای عراق و هم برای ایران است و از آن سو، یک شکست راهبردی برای آمریکا و تمام دشمنان مقاومت می باشد اما نباید فراموش کرد که سودانی یا به عبارت دقیق تر نخست وزیر عراق از دل یک بحران ساختگی عمیق و طولانی عبور نموده است، این بحران همان دولت بی سر بود که بسیاری از دشمنان دو ملت، روی آن سرمایه گذاری ویژه کرده بودند.

همان بحرانی که هنوز در لبنان حل نشده و این کشور را وارد یک فرآیند سیاسی پیچیده و فرسایشی کرده است. همان بحرانی که در ایران هم دنبال شد و عده ای که نانشان در بحران سازی بود به آن دامن زدند. سفر آقای سودانی به ایران در یک کلمه، نمایش پیروزی این کشــور بر این بحران سازی ها بود. این پیروزی می تواند مقدمه ای برای پیروزی ملت لبنان برای عبور از بحران مشابه باشد.

شرایط سیاسی لبنان، پیچیده تر از شرایط سیاسی عراق نیست و به دلیل تشابه دو بحران، می توان امیدوار بود لبنان نیز از این بحران های ساختگی به سلامت عبور کند. از ُبعد اقتصادی این سفر قابل توجه محسوب می شود، اگرچه در اینجا نیز جزئیات زیادی منتشــر نشد اما آنچه رســانه ای شــده نیز به تنهایی قابل توجه اســت. بررســی ســازوکار دریافت طلب های برقی و گازی ما از عراق که رقم آن چیــزی نزدیک به هفت میلیارد دلار اســت و در کنار تلاش دو طرف بــرای افزایش حجم مبادلات تجاری ســالانه از ۱۰ میلیارد به ۲۰ میلیارد دلار از نکات مهم اقتصادی مربوط به این سفر است.

جدی شدن اجرای طرح مجلس عراق برای اخراج نظامیان آمریکایی از این کشــور، که پس از ترور ناجوانمردانه ســردار سلیمانی و ابومهدی المهندس به تصویب رسید، می تواند یکی دیگر از ابعاد مهم این انتخاب و این سفر باشد. این شاید مهم ترین دلیل خشم آمریکایی ها از انتخاب آقای سودانی است.

یکی از ابعاد و اهداف مهم گفتگوهای دو طرف در این سفر، بعد نظامی و امنیتی آن است. این را می شود از گزارش هایی که در رسانه های منطقه به ویژه عراق درباره این سفر منتشر شده فهمید برخی رسانه ها و کارشناسان عراقی می گویند سودانی در راس هیاتی سیاسی- اقتصادی برای امضای برخی توافقات و یادداشت تفاهم ها عازم ایران می شود در حالی که برخی دیگر، بعد امنیتی و نظامی سفر او را با توجه به تحولات اخیر در ارتباط با اقلیم کردســتان عراق و حمایت ایران به مقرهای گروه های تجزیه طلب ضدایرانی در اقلیم و نیز هماهنگی های دو کشور برای محافظت نیروهای عراقی از مرزهای مشترک جمهوری اسلامی با عراق را بــا هدف جلوگیری از ورود تجزیه طلبان و براندازان به خــاک ایران پررنگ تر می بینند.

انتهای پیام/

  • منبع خبر : همایون رهبران، تحلیلگر سیاسی
  • منبع خبر : سفیر افلاک