از امروز تا روز دوشنبه جوی آرام همراه با رشد جزئی ابر برای لرستان پیش بینی می شود.

به گزارش خبر افلاک ، بر اساس گزارشات هواشناسی از امروز تا روز دوشنبه جوی آرام همراه با رشد جزئی ابر برای لرستان پیش بینی می شود.

طی این مدت سرعت وزش باد در مناطق بادخیز گاهی افزایش می یابد.

همچنین طی امشب و فرداشب دماهای کمینه کاهش می یابد.

  • منبع خبر : خبرنگاران جوان