رئیس مرکز وکلا گفت: نحوه برگزاری و جذب داوطلبان آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه بر اســاس آیین نامه اجرایی مصوب رئیس قوه قضائیه است.

به گزارش خبر افلاک، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به اخبار منتشر شده از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر حذف مصاحبه علمی از آزمون فوق‌العاده مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران گفت: به موجب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۷ فرودین سال ۷۹ تشکیل شده، تصویب و ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون مذکور برعهده رئیس محترم قوه قضائیه است، بنابراین از تأسیس مرکز تا نحوه اداره آن همچنین نحوه جذب متقاضیان، برگزاری آزمون، رسیدگی به تخلفات و… تماماً بر اساس آئین نامه اجرایی مصوب رئیس قوه قضائیه است.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه اظهار کرد: مطابق مواد ۹ الی ۱۴ آئین نامه اجرایی قانون مذکور ابلاغی رئیس قوه قضائیه، پذیرفته شدگان آزمون وکالت مرکز در صورت کسب حدنصاب علمی لازم در آزمون کتبی، وارد مرحله احراز صلاحیت عمومی (شامل استعلام از مراجع قانونی و تحقیق و گزینش) می‌شوند و در نهایت صلاحیت اخلاقی و رفتاری پذیرفته شدگان توسط هیأتی تحت عنوان هیأت تعیین صلاحیت مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه بیان کرد: بر همین مبنا و مطابق رویه معمول، به منظور احراز صلاحیت‌های عمومی مقرر در بند‌های (ح) و (ط) ماده ۵ آئین نامه اجرایی مرکز مصوب رئیس محترم قوه قضائیه یعنی نداشتن سو شهرت و داشتن وثاقت و تعهد به اصل قانون اساسی و احراز شرایط مندرج در بند‌های (الف) و (ب) ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی یعنی “اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام و اعتقاد و تعهد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه و قانون اساسی پذیرفته شدگان آزمون وکالت، گزینش خواهند شد و در نهایت صلاحیت اخلاقی و رفتاری پذیرفته شدگان توسط هیأتی تحت عنوان هیأت تعیین صلاحیت مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

عبدلیان پور خاطر نشان کرد: صلاحیت علمی پذیرفته شدگان سابقاً در آزمون کتبی مورد سنجش قرار گرفته و ارزیابی وگزینشی که توسط مرکز در این مرحله صورت می‌پذیرد تنها به منظور احراز صلاحیت‌های عمومی پذیرفته شدگان است.

  • منبع خبر : خبرنگاران جوان