استاندار لرستان گفت: با شهادت فرزندان ملت اتحاد، همدلی و نهضت مقاومت دولت و ملت در مقابل توطئه‌ها دوچندان خواهد شد.

به گزارش خبر افلاک، فرهاد زیویار استاندار لرستان گفت: ملت شهیدپرور لرستان، بازهم خون فرزندی دیگر از فرزندان برومند خود را تقدیم انقلاب و امنیت مردم کرد.

وی گفت: شهادت مهدی لطفی از پرسنل لرستانی خدوم انتظامی تهران بزرگ در درگیری با اغتشاشگران سندی دیگر بر اثبات نقش جریانات خارج از کشور و مزدورانشان در داخل کشور برای برهم زدن امنیت مردم است، چرا که مردم ایران هیچگاه حاضر به ریخته شدن خون هموطنان خود نبوده و به شدت در مقابل این توطئه‌ها خواهند ایستاد.

وی می گوید: خون پاک این شهید برگ زرین دیگری بر وفای عهد لرستان با انقلاب اسلامی است. تجزیه طلبان و هرج مرج خواهان بدانند با شهادت فرزندان ملت نه تنها خدشه‌ای به نظام اسلامی مردمی وارد نخواهد شد بلکه اتحاد، همدلی و نهضت مقاومت دولت و ملت در مقابل توطئه‌ها دوچندان خواهد شد.

وی گفت: انقلاب اسلامی ایران، بار‌ها و بار‌ها از طرف معاندین و خائنین مزدور مورد توطئه قرار گرفته، اما به گواه تاریخ پس از هر فتنه اتحاد ملت و دولت فراگیر‌تر و آگاهی عمومی به عمق نیات پلید بدخواهان بیشتر شد.

  • منبع خبر : خبرنگاران جوان