دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان از تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اغتشاشات اخیر در این استان خبر داد.

به گزارش خبر افلاک ، داریوش شاهون‌وند با اشاره به اغتشاشات اخیر گفت: در این راستا باید خانواده‌ها پیشگیری، نظارت و کنترل کنند و ناظر اقدامات فرزندان خود باشند تا خدایی ناکرده مرتکب جرایمی نشوند، چرا که در صورت ارتکاب جرایم، قطعاً سیستم قضائی در چارچوب قانون، برخورد‌های مقتضی را به عمل خواهد آورد.

وی می گوید: افرادی که لیدر و سردسته در اغتشاشات هستند، مدیران اصلی که به هر نحوی مردم را تحریک، تشویق و ترغیب به اقدامات خلاف قانون می‌کنند و به خصوص کسانی که هدفشان انجام اقداماتی خلاف امنیت ملی و زیر سوال بردن ثبات حاکمیت نظام است، باید به قید فوریت شناسایی و دستگیری شوند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان گفت: سیستم قضائی هم برخورد بسیار قاطعانه‌ای را با هر کسی که مرتکب چنین جرایمی می‌شود و امنیت و آسایش مردم و رفاه عمومی را خدشه دار می‌کنند، نقض حقوق شهروندی را انجام می‌دهند، برخورد خواهد کرد.

شاهون وند تاکید کرد: در این راستا نیز شعب ویژه‌ای را در هر شهرستان، در دادسراها، دادگاه‌های کیفری دو و دادگاه‌های تجدید نظر صرفاً برای رسیدگی به پرونده‌ها به صورت فوق العاده و برخورد قانونی و قاطعانه با افراد متخلف در نظر گرفته‌ایم.

  • منبع خبر : خبرنگاران جوان