سه بیمارستان نیایش خرم آباد، رازی کوهدشت و گهر دورود تا سه آینده به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبر افلاک ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: سه بیمارستان نیایش خرم آباد، رازی کوهدشت و گهر دورود تا سه آینده به بهره برداری می رسد.

بهرام دلفان افزود: با بهره برداری از این بیمارستان ها تعداد تخت های بیمارستانی لرستان از ۲ هزار و ۴۰۰ به ۳ هزار و ۵۰۰ تخت افزایش خواهد یافت.

  • منبع خبر : خبرنگاران جوان