شهروندان خرم آبادی برای تزریق واکسن کرونا به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.

به گزارش خبر افلاک ، رئیس یس مرکز بهداشت و درمان خرم آبادگفت:شهروندان خرم آبادی برای تزریق واکسن کرونا به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.

در روز‌های غیر تعطیل به پایگاه ها‌ی سلامت شهری و خانه‌های بهداشت روستایی مراجعه شود

شهروندان در ایام تعطیل و در نوبت صبح برای تزریق واکسن کرونا به دو پایگاه زیر مراجعه کنند.

ناصر خسرو: خیابان رازی، خیابان ۱۶ متری، جنب مرکز بهداشت خرم آباد گلدشت شرقی: میدان کریم خان، جنب پمپ گاز

انواع واکسن سینوفارم، برکت، نورا، اسپایکوژن، فخرا و رازی در مراکز واکسیناسیون وجود دارد.

برای دریافت کارت واکسن کرونا به سامانه سلامت salamat.gov.ir مراجعه کنند.

  • منبع خبر : خبرنگاران جوان