رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: دانشگاه ها در توزیع غذای دانشجویی متفاوت هستند و کیفیت ها متناسب با شرایط دانشگاه هاست.

به گزارش خبر افلاک ، هاشم داداش پور درباره کیفیت غذای دانشجویان کشور گفت: از آنجایی که روی بحث تغذیه دانشجویان متمرکز نیستیم، ممکن است دانشگاهی با دانشگاه دیگر در زمینه کیفیت غذا فرق داشته باشد.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: پیمانکار دانشگاهی به علت شرایط خاص ممکن است غذای باکیفیت ارائه دهد، یعنی کیفیت غذای همه دانشگاه های کشور خوب نیست.

او گفت: ممکن است پیمانکاری نتواند اقلام با کیفیت تهیه کند تا دانشجویان غذای خوب مصرف کنند، همه دانشگاه ها در تلاش هستند تا غذای مناسب و در شان دانشجو ارائه دهند، اما شرایط و اقتضائات دانشگاه ها در ساعت، هفته و ماه با یکدیگر متفاوت است.

داداش پور بیان کرد: کیفیت غذا در دانشگاهی نسبت به دانشگاه دیگر متفاوت است، اما این موضوع را تایید نمی کنم که همه دانشگاه های کشور به صورت یکسان غذای بی کیفیت میان دانشجویان توزیع می کنند.

  • منبع خبر : خبرنگاران جوان