براساس اعلام وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی شهرستان بروجرد در وضعیت نارنجی قرار گرفت.

به گزارش خبر افلاک ، بر اساس گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هیچ شهرستانی در لرستان در وضعیت قرمز قرار ندارد.

بر اساس این گزارش وضعیت در بروجرد از آبی به نارنجی تغییر یافت تا بار دیگر شاهد وضعیت نارنجی در لرستان باشیم.

الیگودرز ودلفان در این هفته از وضعیت آبی خارج شدند تا به همراه ازنا، پل‌دخترِ، خرم‌آباد، سلسله و کوهدشت هفت شهر لرستان باشند که در وضعیت زرد قرار دارند.

دورود، چگنی و رومشگان همچنان در وضعیت آبی قرار دارند.

  • منبع خبر : خبرنگاران جوان