مدیر کل کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: همه‌ی جانبازان پس از فوت پرونده جانبازی، مدارک درمانی قبل و یا منجر به فوت، نظریه پزشکی قانونی و گواهی فوت آن‌ها در کمیسیون ماده ۱۵ بررسی میشود، که بر اساس مدارک موجود و محتویات پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ می‌گردد.

به گزارش خبر افلاک ، دکتر سید حمید رضا متقی گفت: همه‌ی جانبازان پس از فوت پرونده جانبازی ، مدارک درمانی قبل و یا منجر به فوت ، نظریه پزشکی قانونی و گواهی فوت آن‌ها در کمیسیون ماده ۱۵ بررسی میشود، که بر اساس مدارک موجود و محتویات پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد .

مدیر کل کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: اگر علت فوت ۱۰۰ درصد بر اثر مجروحیت جانبازی و جراحات جنگ بوده و در گواهی فوت و مدارک ارائه شده توسط پزشک و مراجع ذیربط تایید گردد ، مدارک آن‌ها در کمیسیون پزشکی بررسی و متوفی در حکم شهید اعلام می‌شود.

  • منبع خبر : خبرنگاران جوان