محمدآقا حاجری جوان ۳۴ ساله از پهلوانان رشته ورزش باستانی لرستان بود که دیشب برای نجات جان پیرزن و پیرمرد تنهای روستا، وارد نبرد با آتش شد و شجاعانه جان داد.

به گزارش خبرافلاک نیمه های شب بود که آماده رفتن شد، در پس هر نگاه آسمانی اش، آمیختگی برق چشمانش با برق ستاره های آسمان خبر از یک اتفاق می داد؛ اضطراب همراه با آرامش «محمدآقا»را نه کسی می دید و نه کسی می دانست،انگار سرسبزی و طراوت زمین ها هم بیشتر شده بود، سبزه های مخملی با نسیمی آرام صورت «محمدآقا» را نوازش می داد، با هر بار آب دادن به زمین های کشاورزی بوی خاک را بیشتر حس می کرد، روحش اما شاید در انتظار آتش به سر می بُرد ما بین همین جدال آب و باد و خاک کمی آن طرف تر شعله های آتش زبانه می کشید، نسیمی که نوازشگر صورت محمدآقا بود اینبار صدای کمک پیرزن و پیرمردِ تنها را به گوش «محمدآقا» می رساند، انگار باد هم به کمک گذر ثانیه ها آمده بود «محمدآقا» هر طور شد به مامن آتش رسید  انبار در آتش می سوخت و محمد آقا هربار آب می ریخت تا شعله های آتش را آرام کند  در جدال بین آب و آتش، و نجات جان پیرمرد و پیرزن تنها، زمین محمدآقا را به آغوش کشید، « محمدآقا»در آغوش زمین بود که لابه لای برقی زمینی چشمانش از برق افتاد تا شجاعانه و قهرمانانه جاودانه شود.

سید سیف الدین حسینی، در گفت و گو با خبرافلاک اظهار داشت: محمدآقا حاجری ساکن منطقه پاچنار خرم آباد بودند که دیشب برای آبیاری زمین های کشاورزی به روستای پرسک علیا از توابع شهرستان سلسله می روند.
وی افزود:محمدآقا از علمداران هیات پاچنار خرم آباد و جوانی بااخلاق و متواضع در بین مردم محل بودند.
حسینی که از دوستان مرحوم حاجری است عنوان کرد: محمدآقا از پهلوانان رشته ورزش باستانی استان بودکه دیشب پهلوانانه وارد نبرد با آتش شد و جان دو نفر را نجات داد.


وی خاطرنشان کرد: همه شاهد بی قراری محمدآقا حاجری جوان ۳۴ ساله لرستانی برای خاموش کردن آتش منزل پیرمرد و پیرزن بودند که متاسفانه به دلیل اتصالات سیم برق و آبی که بر روی زمین بوده دچار برق گرفتگی می شود و برای حفظ جان هم نوع خود شجاعانه جان می دهد.

به گزارش خبرافلاک مراسم تدفین و  خاکسپاری پهلوان فداکار لرستانی فردا ساعت ۱۰ در روستای رباط خرم آباد برگزار می شود.