در حال حاضر لرستان دارای هفت شهرستان با وضعیت زرد و چهار شهرستان با وضعیت آبی است.

به گزارش خبر افلاک ، بر اساس اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بنا بر جدیدترین رنگ‌بندی کرونایی شهرستان‌های ازنا، پل‌دختر، خرم‌آباد، چگنی، سلسله، رومشکان و کوهدشت ر وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.

بر اساس ایتن اطلاعات، شهرستان‌های الیگودرز، دورود، بروجرد و دلفان نیز دارای وصعیت آبی کرونایی هستند.
در حال حاضر تعداد شهر‌های با وضعیت زرد در کشور ۲۵۳ شهر و تعداد شهر‌های با وضعیت آبی ۱۹۵ شهر است.

  • منبع خبر : خبرنگاران جوان