مدیرکل زندان های استان لرستان بهمراه معاون سلامت اصلاح وتربیت و مدیر انجمن حمایت ازخانواده زندانیان از پنج خانواده زندانی شهرستان نورآباد سرکشی و بازدید بعمل آورد.

.:به گزارش خبر افلاک و به نقل از روابط عمومی زندان های لرستان در راستای تحقق اولویت هفتم سازمان مبنی بر توجه هرچه بیشتر به خانواده زندانیان در به حداقل رساندن آسیب های اجتماعی آنان علیرغم تعطیلی دستگاه های دولتی در لرستان روز سه شنبه بیست وهفتم اردیبهشت هزاروچهارصدویک مدیرکل زندان های استان لرستان بهمراه معاون سلامت اصلاح وتربیت و مدیر انجمن حمایت ازخانواده زندانیان ضمن دیدار با ۵خانواده زندانی در نورآباد لرستان ،بسته معیشتی به ارزش هر بسته ۸۰۰هزارتومان و مبلغ ۳۰۰ هزار تومان وجه نقد به خانواده های نیازمند زندانیان اهدا شد.کشوری درکنار خانواده زندانیان عنوان کرد:از اولویت های مهم وتاثیرگذار سازمان زندان ها توجه به خانواده زندانیان است که خوشبختانه با سامانه یکپارچه‌سازی ،خانواده نیازمند زندانیان را شناسایی کرده ودر مسیر رضایتمندی جامعه هدف گامهای موثر مثبتی برداشته ایم در دیدار امروز اعضای خانواده زندانیان بدون واسطه با کشوری مدیرکل زندان های لرستان گفتگو کردند .مدیرکل زندان های لرستان به خانواده زندانیان برای تامین کمک هزینه اجاره مسکن، خدمات درمانی وتهیه لوازم التحریر آنان قول مساعدت داد.

انتهای پیام//