فعالیت مدارس در شهرهای پلدختر، خرم آباد، چگنی و دورود به صورت مجازی است.

با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا، فردا چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه تمام ادارات لرستان به جز (پلدختر، خرم آباد، چگنی و دورود) به صورت کامل در محل کار حاضر خواهند شد.

🔹در پلدختر، خرم آباد، چگنی و دورود ادارات با دو ساعت تاخیر آغاز به کار خواهند کرد.

🔹همچنین فعالیت مدارس در شهرهای پلدختر، خرم آباد، چگنی و دورود به صورت مجازی است.

🔹 در بقیه شهرهای استان مدارس ابتدایی و پایه متوسطه اول به صورت مجازی و پایه متوسطه دوم حضوری است.