رئیس کل دادگستری لرستان به سوداگران و توزیع کنندگان مواد مخدر در استان هشدار داد.

به گزارش خبر افلاک ، رئیس کل دادگستری لرستان گفت:مبارزه با مواد مخدر ازمطالبات مقام معظم رهبری و سیاست‌های راهبردی و محوری دادگستری است.
رزم با تاکید بر برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر گفت: با توزیع کنندگان وقاچاقچیان مواد مخدر مطابق قانون بر خورد جدی می‌شود.

وی با اشاره به تقویت مراکز نگهداری و درمان معتادین متجاهر در استان گفت:در صورت نیاز به ایجاد، تشکیل و نگهداری درمان معتادین متجاهر در شهر‌های استان این مراکز ایجاد می‌شود.
رزم همچنین بر همکاری دستگاه‌های متولی در جهت صیانت، مراقبت و تقویت معتادان پس از خروج آنان از مراکز درمانی تاکید کرد.

  • منبع خبر : خبرنگاران جوان