شاهون وند گفت: دستگاه قضا با هرکسی که بخواهد خارج از قواعد و ضوابط قانونی موجب اخلال در نظم عمومی شود، برخورد قاطعانه دارد.

به گزارش خبر افلاک ، داریوش شاهون وند با اشاره به اجرای طرح اقتصادی دولت و ایجاد برخی اعتراضات، اظهار داشت: در ابتدا به همگان تاکید شده است که تلاش کنند تا به دولت در جهت اجرای این طرح اقتصادی به نحو دقیق و جامع کمک کنند که انشالله در نهایت اثربخشی و سوددهی این طرح به نفع عموم مردم و مصلحت کشور می باشد.

وی افزود: همگان مکلف هستیم در چارچوب قانون بشر، اصول و قواعد اصلی را رعایت کنیم و مرتکب هیچگونه جرم و بی قانونی نشویم، در صورتی که احیانا افرادی بخواهد خارج از قواعد و ضوابط قانونی موجب اخلال در نظم عمومی ویا هرگونه اقداماتی که موجب خوشحالی معاندین نظام باشد را انجام دهند، قطعا سیستم قضایی برخوردهای قاطعانه و‌ قانونی را نسبت آنها انجام خواهد داد.

دادستان عمومی وانقلاب مرکز لرستان تصریح کرد: مردم شریف لرستان که مردمی ولایت‌مدار، ولایی و انقلابی هستند بایستی باز هم در جهت حمایت قاطعانه از نظام و پشتیبانی از ولایت مطلقه باشند و مرتکب هیچ گونه بزه و مخصوصاً در جهت تجزیه و تخریب اموال عمومی و دولتی و هرگونه اقدامی که موجب خوشحالی معاندین نظام و سوء استفاده از آنها شود، انجام ندهند ولی در صورت ارتکاب، باید بدانند با توجه به اینکه موضوعات مذکور از خطوط قرمز انقلاب است، سیستم قضایی قطعاً کوتاه نخواهد آمد و برخورد قاطعانه ای را نسبت به این مرتکبین در سرلوحه اقدامات خود انجام خواهد داد.

انتهای پیام

  • منبع خبر : سفیر افلاک