داریوش شاهون وند گفت:با هرکسی که بخواهد خارج از قواعد و ضوابط قانونی موجب اخلال در نظم عمومی و ملی شود،برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

.

داریوش شاهون وند دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان لرستان در گفتگو با خبرنگار خبر افلاک اظهار داشت: در خصوص تجمعات و بعضاً اعتراضاتی که متاسفانه به نحوی اقدام شده است که در جهت هتک حرمت،توهین، تخریب اموال دولتی و یا هرگونه اقدامی که ضد امنیت عمومی و ملی کشور جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است،چند نکته را متذکر می شویم: در ابتدا به همگان تاکید شده است که تلاش کنند که به دولت جهت اجرای این طرح به نحو دقیق و جامع کمک کند که انشالله در نهایت اثربخشی و سوددهی این طرح به نفع عموم مردم و مصلحت کشور می باشد.

وی گفت: نکته دوم اینکه همگان مکلف هستیم در چارچوب قانون بشر، اصول و قواعد اصلی را رعایت کنیم و مرتکب هیچگونه جرم و بی قانونی نشویم.
ثالثا در صورتی که احیانا افرادی بخواهد خارج از قواعد و ضوابط قانونی موجب اخلال در نظم عمومی ویا هرگونه اقداماتی که موجب خوشحالی معاندین نظام باشد را انجام دهند،قطعا سیستم قضایی برخوردهای قاطعانه‌ قانونی را نسبت آنها انجام خواهد داد کما آنکه انجام نیز داده است.
وی تصریح کرد: مردم شریف لرستان که مردمی ولایت‌مدار، ولایی و انقلابی هستند بایستی باز هم در جهت حمایت قاطعانه از نظام و پشتیبانی از ولایت مطلقه باشند و مرتکب هیچ گونه بزهه و مخصوصاً در جهت تجزیه و تخریب اموال عمومی و دولتی و هرگونه اقدامی که موجب خوشحالی معاندین نظام و سوء استفاده از آنها شود، انجام ندهند ولی در صورت ارتکاب، باید بدانند با توجه به اینکه موضوعات مذکور از خطوط قرمز انقلاب است، سیستم قضایی قطعاً کوتاه نخواهد آمد و برخورد قاطعانه ای را نسبت به این مرتکبین در سرلوحه اقدامات خود انجام خواهد داد.
انتهای پیام//