یارمحمدی گفت: رزمایش  الی بیت المقدس ۱۲  به یاد سردار شهید سیدمحمد حجازی و با شعار بسیج، امنیت و اقتدار در روز های ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت برگزار می‌شود

کاظم یار محمدی در  نشست رزمایش الی بیت المقدس اظهار داشت:  رزمایش  الی بیت المقدس ۱۲  به یاد سردار شهید سیدمحمد حجازی و با شعار بسیج، امنیت و اقتدار در روز های ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت برگزار می‌شود

.وی افزود: این رزمایش با حضور  ۳۹ گردان بیت المقدس و ۱۴گردان کوثر  شامل ۵۳۰ دسته رزمی پایگاه های مقاومت  در سطح شهرستان های استان اجرا می شود که به خاطر شرایط کرونایی  و دغدغه  سلامت بسیجیان تاکنون به تاخیر افتاده است.

معاون عملیات سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان بیان کرد: سناریوی  رزم نامه این رزمایش متناسب با تهدید‌های دشمن در سه سطح  امنیتی، دفاعی  و امدادی  برنامه ریزی و اجرا  خواهدشد.

وی بیان کرد: مهمترین اهداف رزمایش  بستر‌سازی جهت ایجاد آمادگی ارتقا، توان و آمادگی رزمی رده های  تحت امر  قرارگاه دفاعی  امنیتی امام هادی ، آمادگی برای مقابله با اقدامات دشمن در داخل کشور  و تمرین دفاع از کوی و برزن در نبرد واقعی ، ارتقا سطح هم افزایی و هماهنگی بین رده های  سپاه  و سایر دستگاهای دولتی ، تقویت روحیه جهادو شهادت است.

یارمحمدی عنوان کرد: نوع تاکتیک هایی که در رزمایش اجرا می شود پدافند دورادور، کمین و ضد کمین، ایست و بازرسی و کنترل معابر وصولی، دفاع  از مراکز  حساس و مهم، دفاع از مقر اجرای طرح  خود حفاظتی در حدود ۱۵ اداره، آرام‌سازی جمعیت و عملیات امداد و نجات است.

وی با بیان اینکه این رزمایش در سراسر کشور به صورت همزمان ۵ استان اجرا می شود گفت: در لرستان این رزمایش در اردوگاه های قدس در ۱۲شهرستان اجرا می‌شود.

انتهای پیام//