استاندار لرستان گفت: توانمندسازی مددجویان در دستور کار است و سال گذشته کمیته امداد در لرستان توانست ۶ هزار و ۷۰۰ شغل را برای مددجویان ایجاد نماید و با ظرفیت فعلی انتظار می‌رود.

به گزارش خبر افلاک ، فرهاد زیویار در حاشیه بازدید از واحدهای تولیدی طرح اشتغال‌زایی کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان گفت: امروز از سه واحد تولیدی بازدید به عمل آمد، این سه واحد توسط مددجویان کمیته‌امداد راه‌اندازی و وارد چرخه تولید و اشتغال شده است.

وی گفت: کمیته امداد نهادی است که پس از انقلاب اسلامی تشکیل شده و از جمله موالید مبارک انقلاب بود که اکنون به ثمر نشسته است.

استاندار لرستان با بیان اینکه کمیته امداد امام خمینی(ره) ضمن پرداخت مستمری به مددجویان تحت‌پوشش، به دنبال توانمندسازی افراد است، می گوید: امروزه کمیته امداد با توانمند کردن مددجویان به دنبال ورود افراد تحت پوشش به چرخه تولید و اشتغال است.

زیویار گفت: در برخی واحدها، مددجویان با راه‌اندازی واحد تولیدی زمینه اشتغال را برای دیگر افراد فراهم کرده‌اند.

وی، عملکرد کمیته‌امداد را در زمینه اشتغال‌زایی مطلوب خواند و گفت: سال گذشته این نهاد توانست ۶ هزار و ۷۰۰ شغل را برای مددجویان ایجاد نماید و با ظرفیت فعلی انتظار می‌رود امسال بیش از گذشته و حدود ۱۷ هزار شغل را برای افراد تحت پوشش فراهم کند.

  • منبع خبر : خبرنگاران جوان