مهدی قدرتی گفت: معراج خاص یک انسان نیست و همه انسان ها می توانند به جایگاهی برسندکه از جایگاه فرشتگان نیز بالاتر باشد.

مهدی قدرتی مدیر کل سازمان تبلیغات استان لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار خبر افلاک اظهار داشت: معراج پیامبر اکرم (ص) یکی از مهمترین و قابل توجه ترین اتفاقات معنویی بود که برای پیامبر اکرم (ص)رخ داده است؛ معراج برای پیامبر اکرم (ص) یک بار اتفاق نیفتاده است بلکه در زندگی پیامبر اکرم (ص) چندین بار صورت گرفته است ولی محوری ترین و اصلی ترین معراج پیامبر این معراج بوده است.
وی گفت: خداوند در قرآن کریم می فرماید که معراج پیامبر اکرم از مسجد الاقصی شروع و بازگشت ایشان نیز در مسجدالحرام و یا در خانه خدا صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه در معراج، پیامبر به جایگاهی می رسد که حتی جایی برای فرشتگان وجود ندارد، عنوان کرد: در این معراج اتفاقات قابل توجه زیادی رخ داده است؛ در ابتدای معراج پیامبر عروج معنوی مهمی برای پیامبر صورت گرفته است بگونه ای که پیامبر اکرم به قدری به خداوند متعال نزدیک میشود که جایی برای فرشتگان وجود ندارد و فرشتگان نیز این توان را ندارند که بخواهند به این محیط معنوی وارد شوند.
وی گفت: نکته مهم این است که انسان برای رسیدن به این جایگاه باید به اندازه‌ای معنوی و صعود عرفانی داشته باشد که پیامبر شود و در قالب پیامبر به خداوند متعال نزدیک شود و بقدری این قرب و نزدیکی افزایش یابد که جایگاهی بالاتر از فرشتگان داشته باشد.
وی تصریح کرد: هر انسانی می تواند آنچنان قربی به خداوند متعال داشته باشد و به چنان جایگاهی برسد که معراج داشته باشد؛ انسانی که خلیفه و جانشین خداوند بر روی زمین است، قطعا می‌تواند در این مسیر در پیش حرکت و به این جایگاه برسد.
وی با بیان اینکه معراج خاص یک انسان نیست و همه انسان ها می توانند به جایگاهی برسندکه از جایگاه فرشتگان نیز بالاتر باشد، خاطرنشان کرد: رسیدن انسان به مرحله عروج نیازمند استعداد و ظرفیت لازم است؛ عبد بودن ظرفیتی است که میتواند به انسان این جایگاهی را بدهد، بشرطی که آن شخص در برابر پروردگار بتواند یک عبد خالص باشد.
وی بیان کرد: در شب معراج پیامبر خداوند فرمودند که عبد واقعی چند نشانه دارد، از جمله این که عبد واقعی کسی است که بتواند ۱اهل حیا باشد،( کسی که در خلوت خود نیز از خداوند متعال ترس و خوف دارد)، ۲ کسی که از خوف به خداوند متعال اشک از چشمانش جاری شود، ۳عبد واقعی اهل سکوت است و کنترل زبان دارد۴ عبد واقعی کسی است که بتواندحلال و حرام را تشخیص دهد و از ورود حرام به شکمشان جلوگیری کند و …..
وی اظهار داشت: خروج معنوی و ورود عرفانی برای همه انسانها قابل رخ دادن است؛ محوری‌ترین کار برای رسیدن به این قرب و عروج انسان ها به سمت خداوند متعال عبد واقعی بودن است.
وی با بیان اینکه مهمترین درس معراج، این است که انسان می تواند همانند پیامبر معراج داشته باشد، افزود: از بهترین اعمال در این روز این است که مسلمانان دعای معراج بخوانند؛ دعای معراج چه برای کسانی که در قید حیات هستند و چه کسانی به لقاءالله پیوستند بسیار خوب و مناسب است.
در این روز بهتر است مردم و مسلمانان ذکر های زبانی بسیاری را انجام دهند اما در هر حال بهترین کار در این روز و در همه روز ها عبد بودن برای خداوند متعال است.
این عبد بودن باید در لحظه لحظه های زندگی انسان صورت بگیرد اما انسان ها می‌توانند حداقل برای یک شبانه روز، (در روز معراج) یک عبد واقعی باشد.

انتهای پیام//