براساس جدیدترین رنگ بندی کرونایی شهر‌های لرستان خرم آباد و دلفان در وضعیت نارنجی قرار دارند.

 به گزارش خبر افلاک ، بنا بر جدیدترین رنگ‌بندی وضعیت کرونایی شهر‌های پل‌دختر، رومشکان ازنا، سلسله و بروجرد، الیگودرز، کوهدشت و چگنی در وضعیت زرد و دورود در وضعیت آبی قرار دارد.

این در حالی است که طی هفته گذشته شهرستان‌های خرم‌آباد، پلدختر، دلفان، رومشکان، سلسله و بروجرد در وضعیت نارنجی شیوع کرونا قرار دارند و ازنا، الیگودرز، دورود، کوهدشت و چگنی در وضعیت زرد قرار داشتند.

  • منبع خبر : خبرنگاران جوان