رییس گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: در سنجش عوامل محیطی با تجهیزات پرتابل بازرسی در نانوایی‌ها و واحد‌های تولید شیرینی و کارگاه‌های قنادی ایام نوروز انجام می‌شود.

به گزارش خبر افلاک ، ستایش دریکوند رییس گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی لرستان در جمع خبرنگاران گفت: سنجش عوامل محیطی موثر بر سلامت با استفاده ازتجهیزات پرتابل بازرسی در استان اجرا می‌شود.
دریکوند گفت: بازرسان بهداشت از طریق دستگاه‌های سنجشی بار میکروبی سطوح، میزان کلرباقیمانده آب شرب و شوری سنجی در نانوایی‌ها و واحد‌های تولید شیرینی و کارگاه‌های قنادی‌ها ارزیابی می‌کنند.
او گفت: در سنجش عوامل محیطی با تجهیزات پرتابل بازرسی در نانوایی‌ها و واحد‌های تولید شیرینی و کارگاه‌های قنادی‌ها انجام می‌شود.

  • منبع خبر : خبرنگاران جوان