چگنی گفت: با توجه به نزدیک شدن ایام عید و پرداخت حقوق معوقه، برنامه ریزی برای پرداخت بخشی از حقوق ها در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبر افلاک ، اشرف چگنی اظهار داشت: ضروری است که مسئولان، شوراباوری را درون خود نهادینه کنند و همه دستگاه ها باید شهرداری و شوراها را یاری کنند تا بتوان در راستای توسعه و پیشبرد اهداف حرکت کرد.

وی افزود: با توجه به نزدیک شدن ایام عید و پرداخت حقوق معوقه برخی از کارگران شهرداری، اقداماتی در دستور کار قرار گرفته که چهار شهرداری استان مشکل حقوق معوقه دارند، برنامه ریزی برای پرداخت بخشی از حقوق ها در دستور کار قرار دارد.

رئیس شورای اسلامی لرستان تصریح کرد: شهرداری از جمله نهادهایی است که با درآمدهای پایداری که خود ایجاد می کند، می تواند هزینه های خود را تامین نماید که در این راستا ضروری است که شوراها و شهرداری های استان نسبت به دریافت عوارض اقدام کنند چرا که متاسفانه برخی از شهرهای استان دستوالعمل برای تدوین دفترچه عوارض را رعایت نکرده اند.

چگنی بیان کرد: در برخی از شهرها عوارض گرفته نمی شود و همین سبب می شود تا شهرداری در تامین و پرداخت برخی از هزینه ها از جمله پرداخت حقوق کارگران با مشکل مواجه شود.

وی با اشاره به انتصابات جدید در شهرداری های استان، گفت: طبق هماهنگی و گفتگویی که صورت گرفته، شهرداران جدید با برنامه ریزی قرار است که برای ایجاد درآمد پایدار اقدام کنند تا بتوانند هزینه ها را تامین نمایند.

انتهای پیام/

  • منبع خبر : سفیر افلاک