امیری گفت: هرچه در مقابل زیاده خواهی غرب ایستادگی شود، آنها از مواضع خود کوتاه می آیند.

به گزارش خبر افلاک، امیر علی حیدر امیری ، اظهار داشت: مذاکرات وین به مرحله حساسی رسیده و سیر مراحل تاریخی نشان داده که هرچه در مقابل زیاده خواهی غرب ایستادگی شود، آنها از مواضع خود کوتاه می آیند.

وی افزود: تیم مذاکره کننده ایران سه هدف رفع تحریم ها، راستایی آزمایی رفع تحریم و گرفتن تضمین را دنبال می کند، اگرچه دشمن سعی دارد که به جمهوری اسلامی ایران امتیازی در این راستا ندهد و طبق اهداف خود پیش رود اما تیم مذاکره کننده، محکم ایستاده است.

تحلیلگر مسائل سیاسی غرب آسیا تصریح کرد: غرب همیشه به دنبال امتیاز گرفتن بوده و طی این سالها تلاش کرده که با تحریم ها بتواند فشار بیشتری را وارد کند اما امروز جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن منافع ملی، با اقتدار و عزت حضور دارد و در برابر زیاده خواهی آنها ایستاده است.

امیری بیان کرد: اگر تضمین ها از سوی خزانه داری آنها اعلام شود ممکن است بعد از مدتی، تحریم ها را برقرار کنند و ممکن است برخی از شرکتها نتوانند سرمایه گذاری کنند.

وی بیان کرد: موضع امروز تیم مذاکره کننده کشور ما، موضع اقتدار است و طی این سالها مشخص شده که به غرب نباید اعتماد کرد و آنها از راهی برای تامین منافع و اهداف خود وارد می شوند و باید با اقتدار در برابر آنها ایستاد.

انتهای پیام/

  • منبع خبر : سفیر افلاک