مدرس دانشگاه،با اشاره به فرمانروایی حاج قاسم بر قلب ها خاطرنشان کرد: شهید سلیمانی مدیری بود که بر دیگران اثر معنوی می گذاشت و همکاران، زیردستان و تمام کسانی را که با او در ارتباط بودند، تحت تاثیر جذبه، شخصیت و ویژگی های درونی خود قرار می داد و در واقع، فرماندهی او، فرماندهی بر قلب ها بود، چرا که از صمیم قلب، او را پذیرفته بودند.

حمیدرضا قاسمی در گفت و گو با خبر افلاک، با اشاره به این که شهید سلیمانی یک مدیر استراتژیست بود اظهار داشت: استراتژیست کسی است که به تئوری پردازی و تدوین استراتژی برای آینده یک سازمان و حتی فراتر از آن، در کشور ایران و در یک پهنه ی گسترده ی جغرافیایی به نام جبهه مقاومت، می پردازد.
وی افزود:شهید سلیمانی در هر کدام از این سطوح، یک استراتژیست بود که به تدوین راهکارهایی برای حرکت به سمت آینده در قالب در نظر گرفتن زمان، مکان و عوامل استراتژیک عمل می کرد.

پژوهشگر و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک عنوان کرد: کلمه ی استراتژی از علوم نظامی به سایر علوم از جمله مدیریت، راه پیدا کرد و شهید سلیمانی یک نظامی استراتژیست و پیشگام بود و بقیه را به سمت خود فرا می خواند و اگر هم فرا نمی خواند، به دلیل دقت، صداقت و تخصصی که در طراحی ها داشت، دیگران، خود به خود تشویق می شدند.

قاسمی با اشاره به فرمانروایی حاج قاسم بر قلب ها خاطرنشان کرد: شهید سلیمانی مدیری بود که بر دیگران اثر معنوی می گذاشت و همکاران، زیردستان و تمام کسانی را که با او در ارتباط بودند، تحت تاثیر جذبه، شخصیت و ویژگی های درونی خود قرار می داد و در واقع، فرماندهی او، فرماندهی بر قلب ها بود، چرا که از صمیم قلب، او را پذیرفته بودند.


وی بیان کرد: شهید سلیمانی از جذابیت شخصیتی، اثرگذاری ،اثرپذیری و نفوذ کلام برخوردار بود در مواجهه با همکاران، زیردستان، بالا دستان، دشمنان و… سبک رهبری متفاوتی داشت و در همه ی سبک ها، نفوذ کلام او، حرف اول و آخر را می زد.

قاسمی با اشاره به این که شهید سلیمانی یک مدیر اجرایی توانمند بود یادآور شد: برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، رهبری و بسیج منابع و امکانات از وظایف مدیران است و شهید سلیمانی، این وظایف را به خوبی انجام می داد، بازخورد می داد و بازخورد می گرفت و انجام این وظایف، در نقش آفرینی ها و کارهای بزرگ او، موج می زد.

مدرس دانشگاه تاکید کرد: شهید سلیمانی یک مدیر بحران نمونه بود که در مواقع بحران، ۴ مرحله ی مدیریت بحران را طی و به خوبی، آن را کنترل و در بسیاری از موارد، پیش بینی می کرد و در عرصه های بحران زده، مداخله می کرد و فرآیند مدیریتش به بازسازی ویرانی های بعد از بحران منتهی می شد؛فقط بحران را کنترل نمی کرد،بلکه عواقب آن را هم بازسازی می کرد که نمونه اش را در عرصه ی دفاع مقدس، جبهه مقاومت، سوریه، لبنان، جنگ ۳۳ روزه و… که نقش آفرینی کرده است شاهد بوده ایم.

قاسمی بیان اینکه شهید سلیمانی یک نظامی بلندپایه و برجسته و با علم و هنر طراحی میدان جنگ آشنا بود و از این بابت، یک استراتژیست نظامی بود اظهار داشت: شهید سلیمانی، در عرصه های مختلف مدیریت، رهبری، تدوین استراتژی و… خوش درخشید و میراث گرانبهایی از خود، برجای گذاشت گفت:او می تواند در بخش های مختلف اجرایی و نظامی، راهنمای عمل مدیران باشد و همچنین الگوی مدیریتی خوبی برای تدوین، در قالب کتاب های درسی و آکادمیک باشد.