آیت الله مبلغی،نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اندیشه و فرا نگاه حاج قاسم به رهبر انقلاب گفت: شهید سلیمانی نسل شناس و عمق نسل شناسی داشته است؛ رمز مقاومت، دشمن شناسی قوی،عامل تثبیت انقلاب و حرکت انقلابی و ارزش های اخلاقی و انسانی است.

 آیت الله احمد مبلغی، در مراسم بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی با اشاره به شخصیت ممتاز سردار دلها اظهار داشت:او یک استراتژیست و برخوردار از عمق نگاه راهبردی بود،تاکتیک های دشمنان را خوب میشناخت و شجاعت و تدبیر داشت.

وی با اشاره به طرح سوالاتی پیرامون چرایی تحلیل شخصیت حاج قاسم سلیمانی افزود: چرا یک شخصیت این همه امتداد اجتماعی پیدا کرد ؟ چرا تا سر حد سردار دل ها این امواج پر از احساس و محبت و برانگیختگی را در بین ملت ما و غیر ملت ما ایجاد کرد؟چرا همچنان محل تثبیت و کانون احساس همه مردم از رهبری تا همه و همه را چتر گسترده است؟ چرا این شخصیت دارای این ابعاد، عقبه و جایگاه فزاینده شده است؟
نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: برای ما و برای همه کسانی که می خواهند تقویت نسل انقلاب را به خوبی درک، فهم و دنبال کنند این مساله بسیار مهم است که شخصیت قاسم چه شخصیتی بوده است؟یک تحلیل اساسی باید از این شخصیت بعمل آورد از آنجایی که این شخصیت در مکتب اسلام پرورش یافته است با تحلیل های مادی نباید نسبت به او پرداخت.
مبلغی تصریح کرد: در این مسیر مولفه های دینی و معنوی را باید به کار انداخت؛ در تحلیل شخصیت امام و آیت الله مطهری و دیگر بزرگان با ذکر مولفه های مادی راه به جایی نمی بریم مولفه های اساسی که رابطه خدا و انسان و اسمان و زمین را در یک نظم هماهنگ و شخصیت ساز قرار بدهد باید به سراغ آن مولفه ها برویم.

وی با بیان این که مولفه های تحلیل شخصیت های اجتماعی و الهی یکی از فصول قابل پیگیری در مواجهه با روایات اهل بیت عصمت و طهارت است خاطرنشان کرد:در جای جای نهج البلاغه تحلیل های شخصیتی برقرار شده است که در کلام امام علی(ع) خطبه آمده است او خود را برای خدا خالص گردانید و خدا هم او را خالص و به مقام مخلصین نائل کرد؛او از معادن دین خداست ، معدن مخصوص نفر نیست معادن در اختیار همه و قابل بهره برداری در گذر زمان است.
مبلغی ادامه داد:او از اوتاد است آنچه زمین را و یک حرکت و نگاه را تثبیت می کند؛حق را با زبان توصیف می کند و خود عامل به آن است و برای هیچ خیری پایانی را رها نمیکند مگر آنکه قصد آن خیر را می کند.
وی با اشاره به ویژگی های درونی شخصیت شهید سلیمانی بیان کرد:او حقیقتا چنان بود که هوای نفس را فرو انداخته بود و خالص و بی پیرایه و محبوب ملت بود و معدن دین بود؛اخلاص،دور کردن هوای نفس و قصد خیر داشتن امری درونی است و شهید سلیمانی با تقوا،خلوص و بی پیرایگی با این هیبت و صولت همچنان قامت بلند بالای شهید قاسم در برابر دشمنات قد برافراشته است چون او معدن دین و شخصیتی بود که از درون ساخته شده و تحلیل انفسی پیدا کرده بود.

مبلغی تاکید کرد: شخصیت الهی این انسان،جامعه گردان بود و اصل احساسی علاقه و عاطفه ورزی در شخصیت او برقرار بود شهید جایگاه بازتولید اُنس و اُلفت با حرکت به سمت خدا و در میان مردم بود.
وی با اشاره به اندیشه و فرا نگاه حاج قاسم به رهبر انقلاب گفت: شهید سلیمانی نسل شناس و عمق نسل شناسی داشته است؛ رمز مقاومت، دشمن شناسی قوی،عامل تثبیت انقلاب و حرکت انقلابی و ارزش های اخلاقی و انسانی است.