انتقام سخت، به معنای نابودی اسرائیل،خروج آمریکا از منطقه،انتقام خون شهدای اسلام،ایران،عراق،فلسطین،سوریه،افغانستان،وهر مظلومی که مظلومان مورد ظلم واقع شده است و درواقع پاسخی به سیاست های امپریالیسم جهانی در طول قرنهاست.به گزارش خبرافلاک، معصومه خلیل زاده،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد خرم آباد طی یادداشتی در مفهوم انتقام سخت نوشت؛

در مسیر تبیین مفهوم انتقام سخت باید گفت قاسم سلیمانی فقط متعلق به ایران نیست، او متعلق به تمام کشور های مظلوم جهان است.


شهید سلیمانی با افکاری فراتر از تفکرات امروزی و فراتر از مرزهای بشری در صدد پیروزی اسلام و حمایت از مظلومان جهان،استکبار ستیزی و فروپاشی تفکر ایجاد خاور میانه جدید در منطقه بود.


ترور سردار صرفاً ترور یک شخص نظامی نبود،بلکه ترور یک عقیده،یک تفکر،یک باور اسلامی و ضد استکباری در جهان بود.


با وجود اینکه شهادت سردار سلیمانی ضایعه ای بسیار دردناک برای جامعه ضد استکباری بود،ولی مفهوم انتقام سخت به معنای انتقام خون یک شهید نیست و مفهوم آن فراتر از یک مساله فردی است‌.


انتقام سخت، به معنای نابودی اسرائیل،خروج آمریکا از منطقه،انتقام خون شهدای اسلام،ایران،عراق،فلسطین،سوریه،افغانستان،وهر مظلومی که مظلومان مورد ظلم واقع شده است و درواقع پاسخی به سیاست های امپریالیسم جهانی در طول قرنهاست.


ایجاد فرهنگ مهدوی و رواج فرهنگ انتظار در جامعه و برافراشته شدن پرچم حقّانیت تشیع در جهان،ایجاد فضا و شرایط برپایی حکومت جهانی حضرت صاحب الزمان(عج) در جهان،پیروزی اسلام بر جهان کفر و استکبار،انتقام سخت است.

شاید امروز قاسم سلیمانی در میان ما نباشد امّا عقاید، باور ها و تفکر استکبار ستیزانه او نسل به نسل در خون جوانان ما در جریان است و راه او هرگز پایان نمی پذیرد.