مسئول بسیج اصناف خرم آباد گفت: با استفاده از ظرفیت بسیج اصناف و بازرسان بسیجی، طرح کنترل، تنظیم بازار و نظارت بر توزیع کالاهای اساسی در خرم آباد آغاز شد.

سعید محمودوند در گفت و گو با خبرافلاک اظهار داشت: در مسیر اجرای ابلاغیه و دستورالعمل جدید دولت و سازمان بسیج مستضعفین در راستای توزیع کالاهای اساسی و ضروری از ظرفیت بسیج اصناف استفاده می شود.


وی افزود: بازرسان بسیج اصناف،ادارات جهاد کشاورزی و غله و صمت در طرح کنترل و تنظیم بازار حضور فعال دارند.


مسئول بسیج اصناف خرم آباد عنوان کرد: بازرسان بسیجی با صدور کارت شناسایی مخصوص توسط اداره صمت، نظارت و بازرسی از بازار جهت کنترل قیمت‌ها و …را اجرا می کنند.