بازیگران لرستانی در آستانه دومین سالروز شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی از ایثار، ایستادگی و نگاه جهانی سردار دلها گفتند.

به گزارش خبرافلاک، بازیگران لرستانی در آستانه دومین سالروز شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی در اوج هنر و احساس، از ایثار، ایستادگی و نگاه جهانی سردار دلها گفتند.