معاونت آموزشی وزارت بهداشت در دستورالعملی به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور بر برگزاری تمام امتحانات پایان ترم تحصیلی دانشگاه‌های علوم پزشکی تاکید کرد.

به گزارش خبر افلاک ، معاونت آموزشی وزارت بهداشت در دستورالعملی به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور بر برگزاری کلیه امتحانات پایان ترم تحصیلی دانشگاه‌های علوم پزشکی تاکید کرد. متن این دستورالعمل به شرح زیر است:

معاون محترم آموزشی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی…

معاون محترم علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

سلام علیکم

احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۴۲۱۸/۵۰۰/د مورخ ۲۹/۸/۱۴۰۰ درخصوص افزایش بازه زمانی امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ جهت برگزاری حضوری امتحانات، مقتضی است دستور فرمایید هماهنگی لازم جهت برگزاری کلیه امتحانات پایان ترم تحصیلی به صورت حضوری مبذول و از هر گونه برنامه‌ریزی جهت برگزاری امتحانات به صورت غیرحضوری، خودداری گردد و لذا برگزاری هرگونه آزمون غیرحضوری فاقد اعتبار قانونی است.

  • منبع خبر : خبرگزاری تسنیم