ظهر امروز با حضور مسئولان شهرستان از رانندگان نمونه خرم آباد تقدیر شد.

به گزارش خبرافلاک ظهر امروز در سالن مجموعه شورای شهر خرم آباد، توسط اداره حمل و نقل شهرداری شهرستان و بسیج پایگاه شهدای حمل و نقل اصناف،از رانندگان نمونه این شهرستان تجلیل شد.