ستاد پاسخگویی برخط و پردازش نامه‌های مردم لرستان به رییس جمهور دایر شد.

به گزارش خبر افلاک ، ستاد پاسخگویی برخط و پردازش نامه‌های مردم لرستان به رییس جمهور دایر شد و مردم درحال تحویل مطالبات خود در قالب نامه به این ستاد هستند.

  • منبع خبر : سفیر افلاک