فهیمی،کارشناس حقوق گفت:در یک تقسیم بندی کلی دادگاه ها به دو نوع،دادگاه حقوقی و کیفری که به ترتیب در این دعاوی دادخواست و شکواییه مطرح است،تقسیم می شوند.

به‌گزارش خبر افلاک با توجه به عدم آگاهی مردم نسبت‌به مباحث حقوقی و بروز برخی مشکلات در این رابطه بر آن شدیم تا ساعاتی از هر هفته را با بیان سلسله مباحث دانش حقوقی از جانب کارشناسان حقوق و جزا در کنار شما باشیم.


در دوازدهمین نشست کارشناس حقوقی ما را با انواع دادگاه و نحوه مراجعه به آن ها جهت رسیدگی به دادخواست و شکایت آشنا می کند.

سجاد فهیمی در گفت و گو با خبرافلاک با اشاره به تقسیم بندی کلی دادگاه ها به دو نوع،دادگاه حقوقی و کیفری اظهار داشت: دادگاه حقوقی، دادگاه هایی هستند که به موضوعات حقوقی یا همان قوانین مدنی رسیدگی می کنند؛ مالکیت اموال وخرید زمین، ماشین و کلیه قرارداد های بین اشخاص و موضوعات مربوط به خانواده و ارث جز دعاوی حقوقی محسوب می شوند.

وی با اشاره به این که در دعاوی حقوقی دادخواست مطرح است افزود: افراد اگر مشکلی در این زمینه داشتند باید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که خارج از دادگاه هستند در سامانه ثنا ثبت نام کنند و بعد از احراز هویت دادخواست را تقدیم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کنند تا دفاتر قضایی به صورت سامانه الکترونیکی برای دفتر کل حقوقی ارسال و آنجا تعیین شعبه شوند؛ بر این اساس دعاوی شخصی بین اشخاص در دادگاه حقوقی مطرح می شوند.

کارشناس حقوق با اشاره به ضرورت شکواییه در دادگاه کیفری عنوان کرد: دعاوی کیفری برای آن دسته افرادی است مرتکب جرم می شوند و در حیطه صلاحیت دادگاهی است.

فهیمی خاطرنشان کرد:جرایم قابل گذشت با شکایت شاکی شروع و در حین روال دادرسی اگر شاکی گذشت کرده باشد پرونده مختوم می شود؛جرائمی غیرقابل گذشت،آن دسته جرائمی هستند که اگر شاکی هم گذشت کند دادستان به عنوان مدعی العموم شاکی می شود به عنوان مثال، سرقت در ملا عام،خوردن مشروب در ملا عام و سرقت مسلحانه مدعی العموم دارند.

ادامه دارد…