سردار کشکولی بابیان اینکه تفکربسیجی شاخصه هایی دارد اشاره کرد:مهمترین شاخصه تفکر و فرهنگ بسیجی ولایت‌مداری و باوربه ولایت است.
به گزارش خبرافلاک سردار مرتضی کشکولی در رزمایش اقتدار بسیج استان که در مصلی الغدیر خرم آباد باحضور جمع کثیری از بسیجیان و مسئولین لشکری و کشوری استان برگزارشد،اظهار داشت:همزمان با رزمایش سیزده هزارنفری درکشور، رزمایش اقتدار بسیجیان استان در قالب ۱۹ گردان متشکل از چهارگردان امنیتی امام علی (ع)،سه گردان دفاعی امام حسین (ع)، پنج گردان بیت المقدس، یک گردان فاتحین ،یگ گردان مدافع حرم و پنج گردان خواهران برگزار شد.
وی افزود:بخشی از اقتدار بسیج در بیست و سه قشر وظیفه پیش برندگی دارند.
سردار کشکولی با بیان اینکه بسیج یک فرهنگ و تفکر است عنوان کرد:این تفکروفرهنگ در مقابله با دشمن به تناسب و اقتضای ظاهر می شود تا موازنه قوا با حضورش شکل بگیرد.
وی تصریح کرد:فرهنگ بسیج امروز تکیه گاه مطمئنی برای مبارزه با تحریف و تحریم است. دشمن در جنگ امروز با تحریم می خواهد کشور را بترسانند .
سردار کشکولی بابیان اینکه تفکربسیجی شاخصه هایی دارد اشاره کرد:مهمترین شاخصه تفکر و فرهنگ بسیجی ولایت‌مداری و باوربه ولایت است.
وی افزود: دومین شاخصه ، عمل صالح و پرهیزکاری است. بسیجی باید صالح و پرهیزکار باشد و اساس تشکیل حلقه های تربیت صالحین درهمین راستا ست.

فرمانده سپاه استان اظهار داشت: ایثارومقامت سومین شاخصه تفکربسیجی و بصیرت و آگاهی چهارمین شاخص تفکر بسیج است.بسیجی باید آگاه و زمان و موقعیت شناس باشد
وی افزود:پنجمین شاخص این است که بسیجی باید پیش رونده و پیش برنده باشد.یعنی هم خودش هم دیگران را جلوببرد، درهرقشری که است ش رشد کند و هم بقیه را به دنبال خود فرابخواند.
سردار کشکولی خاطرنشان کرد:ششمین شاخص این است که بسیجی باید مردم دار باشد چون نظام جمهوری اسلامی مردمی است.
وی هفتمین شاخصه را صعه صدر عنوان کرد و بیان داشت:
بسیجی باید دارای صعه صدر و با حوصله باشد. نباید عبوث و خشن و دگم باشد وانتقادپذیر باشد .
فرمانده سپاه استان اظهار کرد:بسیجی باید انتقاد پذیر باشد ،چون باید پاسدارهویت ایرانی -اسلامی باشد.یعنی بسیج هویت دینی و فرهنگی را اشاعه دهد.
وی بیان داشت:بسیجی باید امیدوار و امیدآفرین باشد، چون امیدواری و امیدآفرینی توطئه دشمن را خنثی می کند.تمام تلاش دشمن ناامیدی و یاس است. بسیج باید آینده را خوب ببیند.
سردار کشکولی اشاره کرد: آخرین شاخص بسیج، تکلیف گرایی و نتیجه محوری است.بسیجی با خذا معامله می کند وباید حب و بغضش برای خدا باشد،لذا ازخدا می خواهیم شاخصه های تفکر بسیج را در شخصیت همه آحاد نهادینه کند.باید در جامعه پردازی این شاخصه ها به جامعه تسری پیداکند.

  • نویسنده : مژگان بیرانوند