ظهر امروز جشنواره استانی پایگاه های مقاومت بسیج اسوه سپاه لرستان در حسینیه ثارالله خرم آباد افتتاح شد.

به گزارش خبرافلاک ظهر امروز جشنواره استانی پایگاه های مقاومت بسیج اسوه سپاه لرستان با برپایی غرفه هایی از توانمندی ها و تولیدات بسیج در حسینیه ثارالله خرم آباد افتتاح شد.

حمید بیدپروز در گفت و گو با خبرافلاک اظهار داشت: فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج الگو به همراه شورای بسیج،نمایشگاهی از توانمندی ها و عملکرد پایگاه در تمام عرصه های انقلاب از جمله فرهنگی،اقتصادی،اجتماعی،سیاسی،دفاعی و امنیتی به نمایش گذاشته اند.

وی افزود:تعداد هفت پایگاه از خرم آباد شامل پنج پایگاه برادر و دو پایگاه خواهر، در این جشنواره شرکت می کنند.

مسئول بسیج مساجد و محلات سپاه خرم آباد عنوان کرد:معاونت های تخصصی سپاه حضرت ابوالفضل( ع) در غرفه های مختص هر پایگاه جهت نظارت و ارزیابی حضور پیدا کرده و به عملکرد فرماندهان در زمینه های مذکور امتیاز داده می شود.

بید پرور خاطرنشان کرد: در پایان پایگاه حائز بیش ترین امتیاز به جهت حضور در جشنواره کشوری پایگاه های اسوه معرفی می شود.

وی تصریح کرد: معرفی اقدامات جهادی پایگاه های مقاومت بسیج در محلات، ایجاد حس انگیزشی و رقابت سالم،الگو سازی در بین دیگر رده های بسیج از اهداف این جشنواره به شمار می رود.