به همت بسیج اصناف،مرکز نیکوکاری مهدوی و آموزشگاه بوستان نمایشگاه صنایع دستی و غذاهای بومی به مدت ۲ روز در خرم آباد برگزار شد.


به گزارش خبرافلاک با همکاری پایگاه مقاومت شهید شمس بسیج اصناف، مرکز نیکوکاری مهدوی و آموزشگاه بوستان،نمایشگاه صنایع دستی و غذاهای بومی به مدت ۲ روز در خرم آباد برگزار شد.

اشتغالزایی، حمایت از کارگر و تولید ایرانی و هم چنین کمک به اقشار کم درآمد و کم برخوردار از اهداف برپایی این نمایشگاه عنوان شده است.

لازم به ذکر است که درآمد و سود حاصل از نمایشگاه در راستای بزرگداشت ۶۳۰۰ شهید استان لرستان و همچنین گرامیداشت ایام الله ۱۳ آبان و روز مبارزه با استکبار بین خانواده های نیازمند تقسیم می شود.