جمعی از خبرنگاران لرستانی با هدف توجه به حفاظت از محیط زیست اقدام به جمع آوری زباله در قسمت هایی از مجموعه بام لرستان کردند.
  • منبع خبر : فارس